องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
  มอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการใน...[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรม "CSR : เราอาสาทำความดี สภาเด็กและเยาวชนตำ...[วันที่ 2020-12-27][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2020-12-21][ผู้อ่าน 10]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองสอ...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 19]
 
  การประชุมคณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน[วันที่ 2020-11-16][ผู้อ่าน 23]
 
  การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพื่อดูแ...[วันที่ 2020-11-16][ผู้อ่าน 25]
 
  พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพร...[วันที่ 2020-11-15][ผู้อ่าน 25]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2020-11-11][ผู้อ่าน 32]
 
  พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพ...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 46]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พร...[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...[วันที่ 2020-09-24][ผู้อ่าน 40]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24