องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ [วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 2]
 
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้ควา...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 2]
 
  กองการศึกษาฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 7]
 
  เปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย เต้นแอโ...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 11]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่่องแสงสว่า...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมประจำเดือน กันยายน 2566[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำ...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 6]
 
  เปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 4]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกับชุมชนบ้านข้องโ...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36