องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่


วันที่  ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๘ :  ด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  มีนโยบายดำเนินโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชนดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  โดยครั้งนี้ได้ออกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ  ณ  วัดศรีวิไล  บ้านโนนคูณ  หมู่ท่ี ๓ ตำบลบ้านขาม  ซึ่งทางคณะผู้บริหาร อบต. นำโดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08