องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ : กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมไปแล้วหลายกิจกรรมและยังมีกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ  คือ การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน  โดยออกสำรวจ หมู่ที่ ๔ บ้านหิน  ตำบลบ้านขาม  เป็นแห่งแรก
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08