องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านขาม


วันที่ 29 กรกฎาคม  2558 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านขาม  ณ  บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08