องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียส ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


วันที่ 6 สิงหาคม 2558 : กองส่งเสริมการเกษตร  จัดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านข้องโป้  สาขาบ้านค้อ  หมู่ที่ ๖  ตำบลบ้านขาม เพื่อถวายเป็นราชกุศล  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่  ๑๒  สิงหารม ๒๕๕๘
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08