องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"


วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยนายธีระ  เข็มแก้วมะลี  รองนายก อบต.บ้านขาม  นำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านขาม  ร่วมกิจกรรม  "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08