องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบข้าวสารญี่ป่น


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ : ส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บ้านขาม ได้จัดพิธีมอบข้าวสารญี่ปุ่นให้แก่ราฎรผู้ประสบภัยพิบัติ   และผู้ยากไร้  ซึ่งได้รับจากมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย  จำนวน  ๔๐๐  กระสอบ
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03