องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา


วันที่ 27 สิงหาคม 2557 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (ทางด้านอัคคีภัย)  ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ประจำปี 2558  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03