องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงานของศูนูย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 24-30 กันยายน 2558 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม ได้กำหนดจัดนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ในเขตตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03