องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ


วันที่ 5 ตุลาคม 2558 : นายชัยโย  ตรีวิศษ  นายก อบต.บ้านขาม  ออกพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อเยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยหลือผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ  ในขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03