องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรม ๕ ส


วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ : สำนักงานปลัด  อบต.บ้านขาม  จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานและภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03