องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บ้านขาม  จัดประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านขาม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุน และประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์  ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ทำให้กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุมทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน  สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑๐๐ คน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03