องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๕๙ : กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ  ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03