องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบเสื้อเรารักในหลวง


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ : ด้วยชมรมคนรักในหลวง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดพิธีมอบเสื้อเรารักในหลวง  พื่อแสดงความงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ณ  หอระชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู




2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03