องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี และหารือข้อราชการอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหาร  รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03