องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ : ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎอดรธานีซึ่งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนอบัวลำภู  ได้เข้าประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ตามโครงการประเมินุคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๕๙  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยได้เชิญประชาชนผู้ใช้มาใช้บริการเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03