องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 30 มีนาคม 2559 : ด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์  ให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ฐานะยากจน และอยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐ ซึ่งกำหนดดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  ณ โนนคูณฟาร์ม  บ้านดอนนาดี  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03