องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมาหเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมงานรัฐพิธีวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพรนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมาหเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ  ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันทรงคุณประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดราชสมัย ณ  หอประชุมอนาลโย  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03