องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์


วันที่ 12 เมษายน 2559 : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร  เนื่องในวันสงกรานต์  โดยเรียนเชิญ  คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต.  เพื่อให้บุคลากรในสังกัด  ได้รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  ณ  บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03