องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบจ.หนองบัวลำภูหัวใจรับใช้ประชาชน)


วันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2559 : นายศราวุธ  สันตินันตรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและออกหน่วยบริการประชาชน (อบจ.หนองบัวลำภู  หัวใจรับใช้ประชาชน) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03