องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี 2559วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03