องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ขออนุมัตินายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เปิดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559  เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีและ หารือขอาชการอื่นๆ ณ ห้องปะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03