องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2559


วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย  ทุกสภาพร่างกาย และทุกอาชีพ  ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์  พร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลก

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03