องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพันฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)


วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 : งานวิเคราะห์ฯ จัดประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เวลา 09.00 น.
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03