องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยเรียกประชุมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิารณาและหารือข้อราชการต่างๆ
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03