องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นไทนร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559


วันที่ 11  สิงหาคม 2559 : กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว  ประจำปี พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  ตำบลบ้านขาม  เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  และเพื่อร่วมอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03