องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


วันที่ 12 สิงหาคม 2559 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม นำคณะผูู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปลัด อบต.ผู้อำวยการกอง หัวหน้าส่วน และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่มพิธีวางพาพุ่มเงิน-ทอง  ถวายสักการะ  จดเทียนชัยถวายพระพร  เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป  ณ สนามนเรศวรมหาราช  เทีกาญจนาภิเษก  อำเภเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03