องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 และปรึกษาข้อาชการอื่นๆ  ในวันที่ 10 สิงหาคม และวันที่  15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03