องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน


วันที่  21-22 กันยายน 2559 : กองสวัสดิการ  อบต.บ้านขาม จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อแสดงถึงการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม
 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03