องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ประจำปี 2559


วันที่ 23-24 กันยายน 2559 : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ จังหวัดขอนแก่น

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03