องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


วันที่ 26 กันยายน 2559 : กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านขาม  จัดพิธีเปิดป้ายละการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยนายชัยโย  ตรวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานในพิธี

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03