องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์ฯพัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม (27มี.ค.57)


พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์ฯพัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม (27มี.ค.) ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ได้จัดโครงการมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อให้เด็กที่เรียนสำเร็จจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีขวัญและกำลังใจที่จะไปศึกษาต่อยังสถานศึกษาอื่น หรือผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03