องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม


วันที่ 26 ตุลาคม 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมคณะรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม  เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทาง  การพัฒนาและการแก้ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03