องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 : กองส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03