องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคมระดับตำบลฯ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 : งานนโยบายและแผนฯ  สำนักงานปลัด จัดประชุมประชาคมระดับตำบลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป่ี พ.ศ.2561-2564  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03