องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.


วันที่ 11 พ.ย. 2559 : เวลา 13.00  น. อบต.บ้านขาม  ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นท สำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี พ.ศ. 2559
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03