องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน มหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ ๑๓-๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  :  นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต. นำคณะสภาฯ  เจ้าหน้าที่ และตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในตำบลบ้านขาม  เดินทางเข้าเฝ้ากราบภวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  กรุงเทพมหานคร
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03