องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด จัดพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลบ้านขาม  โดยท่านนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03