องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจ ผู้สูงวัยตำบลบ้านขาม ปี 2560


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจ ผู้สูงวัยตำบลบ้านขาม ปี 2560 เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีที่ดีของท้องถิ่น ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03