องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03