องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีส่่งมอบบ้าน


วันที่ 1 กันยายน 2560 : ด้วยกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ดำเนินการสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ตามโครงการ "กองทัพซ่อมบ้านทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" ปีงบประมาณ  2560 บ้านของนางอรดี  มาละอ่อน  บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยกำหนดพิธส่งมอบบ้านในวันที่  1 กันยายน  2560 เวลา 12.00  น. โดย พ.อ.สวราชย  แสงผล ผบ.กกล.รส.จว.น.. เป็นประธานในพิธี

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03