องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ประจำปี 2560


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ปี 2560  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรวม 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และภาคีเครือข่ายพัฒนาสุขภาพตำบลบ้านขาม ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน ณ อุ่นรักริมโขง จังหวัดเลย

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03