องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานแสดงมุทิตาจิต


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ นายเสถียร ภักดีสมัย  ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03