องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อปรึกษาข้อราชการต่างๆ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03