องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนพฤศจิกายน)


วันที่  6 พฤศจิกายน 2560 : งานป้องกันฯ  สำนักงานปลัด  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรในสังกัด และสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมพิธี  ณ บริวเณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03