องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2561


วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560  :  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี  2561  ณ สนามโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03