องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


วันที่ 22 ธันวาคม 2560 : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม เป็นศูนย์ฯ ต้นแบบ เนื่องจากมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยมีคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทั้งห้าอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง, เทศบาลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง, เทศบาลตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง, ตำบลนาแก อำเภอนาวัง และตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา มาศึกษาดูงาน เวลา 08.30 น. โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03