องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ขบวนแห่เปิดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๑"


วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐ น. : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  จัดขบวนแห่รถตกแต่งของตำบลบ้านขาม  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๑" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการแสดงออกกึงความคิดสร้างสรรค์
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03