องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 : กองการศึกษาฯ อบต.บ้านขาม  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ อาศรมปู่ฤาษีเกศแก้ว  บ้านโคกกุง ตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์  และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก ซึ่งจะส่งผลถึงความคิดและประพฤติตนเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณค่าต่อไปในอนาคต
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03