องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561


วันที่ 29 มีนาคม 2561 : สำนักงานปลัด อบต.บ้านขาม จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561  ณ อาคารเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยท่านนายกชัยโย  ตรีวิเศษ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายธนาธร กระดานราช ปลัด อบต.บ้านขาม เป็นผู้กล่าวรายงาน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03